Baby – Feb 2020 – 35 Days Old Baby Boy Photo Shoot Delhi NCR